Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon ondersteuning aan van projecten van voorzieningen die hulp verlenen aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aanvraag. Het gaat meer bepaald om projecten die een hele groep van bewoners/ gebruikers/ cliënten begunstigen, projecten om vluchtelingen te ondersteunen bij het huren van een betaalbare woning, of innoverende projecten om kansarmoede te bestrijden. De voorziening neemt zelf de campagne ter ondersteuning van het project voor haar rekening. Wanneer een project in aanmerking komt voor projectsubsidies van Caritas Hulpbetoon, reikt Caritas Hulpbetoon fiscale attesten aan de schenkers die doneren aan het project.

Komt jouw project in aanmerking?

 • Ben je medewerker bij een organisatie of voorziening die hulp verleent aan kwetsbaren?
  Je werkt in een voorziening in de welzijns- of gezondheidssector, of een dienst of instantie met een sociaal doel, met een vzw-statuut.
 • Is je project erop gericht:
  • Om een hele groep bewoners/ gebruikers/ cliënten te begunstigen?
  • Om vluchtelingen te ondersteunen bij het huren van een betaalbare woning?
  • Om kansarmoede te bestrijden?

Voorbeelden van projecten die wij ondersteunen

Hoe gaan we concreet te werk?

 • We ontvangen jouw gemotiveerde aanvraag met begroting van het project.
 • De projectencommissie van de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen.
 • Je ontvangt al dan niet een goedkeuring van jouw aanvraag.
 • Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan kan je van start gaan met het werven van giften voor jouw project. Schenkers kunnen immers een voorkeur uitdrukken voor de projecten die ze willen steunen.
 • Giften kunnen dan gestort worden op een rekening van Caritas Hulpbetoon. Wij verzorgen de fiscale attesten voor giften van minstens 40 euro op jaarbasis.
 • De toelagen voor de projecten worden gestort in schijven van 20%.
 • Caritas Hulpbetoon rekent een administratieve kost van 10%, die bedoeld is om de kosten te dekken. Eventuele positieve saldi vloeien terug naar de algemene projectenreserve.

Een aanvraag indienen

Welke formulieren wensen wij van jou te ontvangen?

Zend een e-mail met deze documenten naar lina.damico@caritas.be .

 

Voor meer informatie

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen? Of wens je gewoon meer informatie?

Lina D'AmicoNeem contact op met:
Lina D'Amico
T +32 (0)2 608 00 73
M +32 (0)497 21 72 27
lina.damico@caritas.be