Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon ondersteuning aan van projecten van sociale welzijnsorganisaties/ sociale diensten/ scholen die hulp verlenen aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aanvraag. Het gaat meer bepaald om projecten die een hele groep van bewoners/ gebruikers/ cliënten begunstigen en innoverende projecten om kansarmoede te bestrijden. De projectaanvrager neemt zelf de campagne ter ondersteuning van het project voor haar rekening. Wanneer een project in aanmerking komt voor projectsubsidies van Caritas Hulpbetoon, reikt Caritas Hulpbetoon fiscale attesten aan de schenkers die doneren aan het project.

Komt jouw project in aanmerking?

  Sociale welzijnsorganisaties/ parochies/ sociale diensten

  Sociale welzijnsorganisaties/ sociale diensten

  Ben je medewerker bij een organisatie of voorziening die hulp verleent aan kwetsbaren?
  Je werkt in een voorziening in de welzijns- of gezondheidssector, of een dienst of instantie met een sociaal doel, met een vzw-statuut.

  Is je project erop gericht:

  • Om een hele groep bewoners/ gebruikers/ cliënten te begunstigen?
  • Om vluchtelingen te ondersteunen bij het huren van een betaalbare woning?
  • Om kansarmoede te bestrijden?
  Scholen

  Scholen

  Ben jij leerkracht, directielid of ander personeelslid van een school of lid van de vzw verbonden aan de school?

  Is je project erop gericht:

Hoe gaan we concreet te werk?

 • We ontvangen jouw gemotiveerde aanvraag met begroting van het project.
 • De projectencommissie van de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvragen.
 • Je ontvangt al dan niet een goedkeuring van jouw aanvraag.
 • Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan kan je van start gaan met het werven van giften voor jouw project. Schenkers kunnen immers een voorkeur uitdrukken voor de projecten die ze willen steunen.
 • Giften kunnen dan gestort worden op een rekening van Caritas Hulpbetoon. Wij verzorgen de fiscale attesten voor giften van minstens 40 euro op jaarbasis.
 • De toelagen voor de projecten worden gestort in schijven van 20%.
 • Caritas Hulpbetoon rekent een administratieve kost van 10%, die bedoeld is om de kosten te dekken. Voor scholen rekenen we een administratieve kost van maar 5%. Eventuele positieve saldi vloeien terug naar de algemene projectenreserve.

Een aanvraag indienen

Voor meer informatie

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen? Of wens je gewoon meer informatie?

Neem contact op met:

Projecten in de kijker

  Taalfabet

  Vzw Taalfabet begeleidt jongeren in drie Lokale Opvanginitiatieven. Ze vangen Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen op en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond via Begeleid Zelfstandig Wonen.

  Time-out

  Met het project 'Time-out' in Brussel wil vzw Begijnhofvrienden alleenstaande moeders in hun erkenningsprocedure huisvesting geven, een springplank, een kans om te kunnen ‘zien’.

  't Huis-Werk

  't Huis-Werk in Roeselare speelt in op de woningproblematiek. De vrijwilligers renoveren woningen om deze vervolgens aan lage prijs te verhuren aan mensen in armoede. De woningen dienen als tijdelijke oplossing tot een sociale of private woning wordt gevonden.

  KRAS

  KRAS (Kring rond mensen in armoede in de stad) vormt de koepel van verenigingen van christelijke inspiratie in het Gentse die materiële en sociale ondersteuning bieden en armen aan het woord laten.