Terugblik op vormingsdag Waardige Kwetsbaarheid

25 oktober vond de vormingsdag 'Waardige Kwestbaarheid' plaats in de Oude Abdij van Drongen.

Een zestigtal pastores uit de zorgsector vonden hun weg hiernaartoe. Een dertigtal mensen nam de gelegenheid om de dag voordien al af te zakken voor gebed en ontmoeting.

An Haekens pleitte voor een meer genuanceerde kijk op kwetsbaarheid. De pastor neemt zijn eigen kwetsbaarheid mee in zijn ontmoetingen met de mensen in het werkveld.
Valérie Kabergs bracht een lezing over kwetsbaarheid in Bijbels perspectief en maakte daarbij de brug naar de betekenis hiervan in het werk van pastores.

Bekijk de presentaties van deze lezingen

Daarna vond een panelgesprek plaats tussen bisschop Lode Van Hecke, psychiater Marc Calmeyn en supervisor Frieda Boeykens, rond het thema kwetsbaarheid.

Kerknet sprak deelnemers, pastores in de ouderenzorg, Kristien Hendrickx en Kris Luysterborg. Ze bevroeg ook Ilse De Deyne, stafmedewerker dienst Zorgpastoraat bisdom Brugge, en Frieda Boeykens, pastoraal supervisor aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven, die beide deel uitmaakten van de werkgroep van de vormingsdag. Ook bisschop Lode Van Hecke stond hen te woord.

"Ik hoop dat de boodschap dat pastores ook zelf kwetsbaar mogen zijn, geland is. En dat er net kracht spreekt vanuit die kwetsbare ontmoeting van mens tot mens." (Frieda Boeykens)

Beluister de podcast via Kerknet
 

Terugblik voorbije vormingsdagen