Armoede en Integrale Jeugdhulp

Armoede en Integrale Jeugdhulp

Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede, hebben vroeg of laat een grotere kans om in contact te komen met jeugdhulpverlening. En jongeren die de jeugdhulp verlaten, hebben het moeilijk om een nieuwe start te maken naar volwassenheid. Hun zoektocht naar werk, opleiding, hulp bij hun administratie, een betaalbare woning en een netwerk verloopt dikwijls moeizamer.

    Jongeren na de jeugdhulp

    Om de problematiek van jeugdhulpverlaters in kaart te brengen, hield Caritas Vlaanderen in 2018 een steekproef bij 25 voorzieningen en organisaties die jongeren residentieel opvangen of hen begeleiden naar zelfstandig wonen. Het resultaat was ons rapport ‘Financiële redzaamheid van jeugdhulpverlaters’.

    Jeugdhulp tegen gezinsarmoede

    Wat is de link tussen jeugdhulp en armoede? Het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de Katholieke Universiteit Leuven, LUCAS, werd in 2016 uitgenodigd om een brede bevraging van jeugdhulpverleners uit te werken. Zelf zetten we gesprekken op met ouders die noodgedwongen in kansarmoede leven. We gingen in dialoog met jeugdhulpverleners van over heel Vlaanderen en nodigden experts en academici uit voor een rondetafelgesprek in het Vlaams Parlement. Dat alles resulteerde in het boek ‘Op de barricade’.

Organisaties die wij ondersteunen

Met onze operationele werking Caritas Hulpbetoon ondersteunen wij projecten van organisaties die kansarmoede willen bestrijden. We geven bovendien financiële steun aan kwetsbare mensen die bijgestaan worden door een begeleidende dienst of zorginstantie. Enkele van die organisaties komen uit de sector van de jeugdhulp.