CH Info 36

Caritas Hulpbetoon Info 36

Editoriaal: Een huis om in te schuilen

Beste Caritas-sympathisant,
Een huis om in te schuilen… om te lachen en te spelen en te eten en om alles te vergeten… Het oude lied van Ellie en Rikkert drukt heel raak uit hoe belangrijk een huis dat een thuis is, wel kan zijn. Maar tegelijk moeten we vaststellen dat dit voor meer en meer mensen een droom blijft en voor velen een onhaalbare nachtmerrie.
Ongeveer 70% van de Vlamingen is eigenaar van een eigen woning. Ook wanneer je die woning niet hebt en er niet in slaagt om op de huurmarkt een betaalbaar en acceptabel uitgerust huisje te vinden. Er zijn te weinig beschikbare huurwoningen, waardoor de prijzen relatief hoog zijn en waarbij zij die niet kunnen aantonen dat ze over een regelmatig inkomen beschikken, de eerste zijn die afvallen. En dan blijven nog alleen nep-oplossingen over, van sofa-surfen bij vrienden over de jungle van de huisjesmelkers, tot de straat.
Op 30 januari organiseerden Caritas Hulpbetoon en Caritas Vlaanderen een Rondetafelgesprek, met medewerkers van verschillende organisaties uit het werkveld rond het nijpend tekort aan huisvesting in Vlaanderen. Vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van een vijftal stellingen werd het probleem belicht en de noodzaak van een globale, ook politieke aanpak aangekaart. Het is immers een gegeven dat de mogelijkheden van lokale actoren overstijgt. Maar tegelijkertijd kregen we een inkijk van interessante ideeën, projecten, pogingen om te laten zien dat het ook anders kan.
Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de thema’s die aan bod kwamen op het Rondetafelgesprek en stellen we ook enkele projecten aan u voor. De lijst is niet volledig, maar geeft toch een sfeerbeeld van waaruit hulp bij huisvesting kan bestaan. 
Als caritasorganisaties blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan huisvesting, zeker voor families met kinderen. Dat is precies wat de medewerkers en de vele vrijwilligers van de projecten waarvoor we met deze oproep uw steun vragen, proberen te doen: mensen nabij zijn, hen als medemens erkennen en op weg helpen naar een hoopvolle toekomst.
We blijven geloven dat we, met de hulp van velen, voor vele anderen kleine wonderen kunnen verrichten en dat we voor deze mensen de hoop op een nieuw leven kunnen laten opgroeien als een mosterdzaadje: van iets zeer kleins, tot een heel grote boom.
We rekenen daarvoor ook opnieuw op uw steun. Helpt U ons helpen?
Van ganser harte dank!

Inhoud

  • Een huis om in te schuilen
  • Precaire Huisvesting: het thema van het Rondetafelgesprek van Caritas Vlaanderen en Hulpbetoon
  • Een getuigenis vanuit vzw ‘t Huis-Werk
  • Getuigenis ‘t Huizeke in Assebroek: “meer dan alleen een woonst aanbieden”
  • Dubbel Taboe
  • Actie Kerk en Leven

Download hier de pdf