CH Info 6

Caritas Hulpbetoon Info 6

Editoriaal

Toen Neil Armstrong niet zo lang geleden overleed, werden de gevleugelde woorden van deze eerste mens op de maan terug opgediept: ‘een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid’. Een reuzesprong.

Dag in dag uit zetten ook wij allemaal kleine stapjes. Op ons werk, thuis, in onze ontwikkeling, ons leven lang. Alleen gaan wonen is er zo één van. Op een gegeven moment trekken de kinderen het huis uit. Ze zijn er klaar voor, om hun eigen weg te gaan. Tenminste, dat is toch voor de meesten onder hen het geval.

Er zijn ook jongeren voor wie dit geen vanzelfsprekende stap is, maar integendeel een reuzesprong. Jongeren die van thuis uit geen rugzakje hebben meegekregen met vaardigheden en financiële middelen, maar die het allemaal zelf moeten uitzoeken. Of die een zwaar rugzakje meezeulen, met problemen en stommiteiten. En toch willen ze die sprong wagen, willen ze aantonen dat ze het ook kunnen, dat ze het wél kunnen.

Dan is het goed om te kunnen terugvallen op begeleiding, op iemand die je met raad en daad bijstaat. En ook met een helpende hand, met een bed, een tweedehandskoelkast… Een klein steuntje in de rug kan een wereld van verschil maken: een kleine tegemoetkoming voor wat eigen meubeltjes en uitrusting maakt van een kamer of studio een ‘thuis’ waar je graag binnenkomt.

Met de derde projectoproep van dit jaar hernemen we een succesvolle actie van zes jaar geleden. We willen financiële middelen verzamelen om jongeren uit problematische opvoedingssituaties toch een ruggensteun te kunnen geven bij de inrichting van hun kamer of studio. Wat voor ons een kleine gift is, maakt voor hun toekomst een wereld van verschil!

Wij durven erop rekenen dat u onze bekommernis voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan deze jongeren deelt. De diensten en voorzieningen staan hier borg voor, mede dankzij uw steun! Mogen wij ook nu weer op u rekenen? Van harte dank bij voorbaat!

Inhoud

  • Een ruggesteun voor jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen

Download hier de pdf