Van nieuwsbrieven tot jaarverslagen en standpunten: hieronder vind je ons uiteenlopende overzicht aan publicaties.

Een overzicht van onze activiteiten per jaar krijg je in onze jaarverslagen. Daarnaast vind je er ook de nieuwsbrieven aan schenkers van Caritas Hulpbetoon: ‘CH Info’. ‘Caritas Rapport’ is het resultaat van ons onderzoek over een specifiek thema. Caritas doet hiervoor literatuurstudies, steekproeven en terreinonderzoek om heldere en bruikbare aanbevelingen te kunnen doen. In ‘Caritas Standpunt’ belichten we onze opinie over een bepaalde bredere thematiek, gebaseerd op wetenschappelijke argumenten. De reeks ‘Caritas Cahier’ bundelt visiedocumenten en stellingnames van Caritas Vlaanderen, naast de verslagen van studiedagen en lezingen.

Je kan elke publicatie gratis in pdf-formaat downloaden. Zolang de voorraad strekt, kan je een papieren exemplaar aanvragen (betalend) via het bestelformulier. Wanneer dat het geval is, vind je het bestelformulier onderaan de webpagina van de betreffende publicatie.

De Caritas Hulpbetoon-info die u vandaag in handen krijgt, oogt een beetje anders dan u gewoon bent. Onze vierde actie van ...

De herfstcampagne van Caritas Hulpbetoon vzw staat in het teken van ondersteuning voor patiënten uit de geestelijke ...

Het voorbije jaar 2012 werd voor Caritas Vlaanderen gemarkeerd door twee belangrijke elementen. Enerzijds was er het ...

Deze Caritas Hulpbetoon Info staat in het teken van de ondersteuning van Palliatieve Zorgverlening. Het is ondertussen ...

Met deze Caritas Hulpbetoon Info richten we ons tot u met een vraag voor steun voor toch wel een ongewone doelgroep ...

Bij het jaareinde wensen we elkaar niet alleen een ‘Gelukkig Nieuwjaar’, maar ook een ‘Gezond 2013’. De waarde van ...

Toen Neil Armstrong niet zo lang geleden overleed, werden de gevleugelde woorden van deze eerste mens op de maan terug op...

Eind 2009 werden de nieuwe statuten van Caritas Vlaanderen goedgekeurd. De opdrachten van onze organisatie werden opnieuw op ...

Dankzij uw steun slaagde Caritas Hulpbetoon vzw er de voorbije jaren in om een brede waaier van concrete noden te lenigen in ...