Van nieuwsbrieven tot jaarverslagen en standpunten: hieronder vind je ons uiteenlopende overzicht aan publicaties.

Een overzicht van onze activiteiten per jaar krijg je in onze jaarverslagen. Daarnaast vind je er ook de nieuwsbrieven aan schenkers van Caritas Hulpbetoon: ‘CH Info’. ‘Caritas Rapport’ is het resultaat van ons onderzoek over een specifiek thema. Caritas doet hiervoor literatuurstudies, steekproeven en terreinonderzoek om heldere en bruikbare aanbevelingen te kunnen doen. In ‘Caritas Standpunt’ belichten we onze opinie over een bepaalde bredere thematiek, gebaseerd op wetenschappelijke argumenten. De reeks ‘Caritas Cahier’ bundelt visiedocumenten en stellingnames van Caritas Vlaanderen, naast de verslagen van studiedagen en lezingen.

Je kan elke publicatie gratis in pdf-formaat downloaden. Zolang de voorraad strekt, kan je een papieren exemplaar aanvragen (betalend) via het bestelformulier. Wanneer dat het geval is, vind je het bestelformulier onderaan de webpagina van de betreffende publicatie.

Jonge mensen maken plannen. Ze dromen ervan op eigen benen te staan. Recente cijfers geven aan dat de meesten daarbij ...

De Belg heeft een baksteen in de maag, wordt wel eens gezegd. Twee derde van de Belgen is eigenaar van de gezinswoning...

Lokale aanpak van dak- en thuisloosheid

De volgende weken zal u heel wat post in de brievenbus krijgen, waarin partijen u zullen uitleggen, welke plannen zij ...

Op het einde van het jaar vestigen we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon en samen met alle Caritasgeledingen de ...

Vier keer per jaar klopt Caritas Hulpbetoon vzw bij u aan, om met uw steun concrete noden te helpen lenigen in de ...

Voor u ligt het jaarverslag van Caritas Vlaanderen over het jaar 2017. Het was enerzijds een jaar van continuïteit en ...

We wensen u vooreerst een prachtige zomer! Een tijd van vakantie, van genieten, van samenzijn met familie en vrienden...

Het prille economische herstel lijkt vruchten af te werpen - voor het eerst sinds lang heeft de regering weer wat extra ...