...of hoe meer wegwijs in het bestaand wetgevend kader de ondersteuning van woonwagenbewoners kan vergemakkelijken! 

Bedoeld voor hulpverleners en lokale besturen

In het boek ‘Woonwagenbewoners, Juridische gids’ trachten we hulpverleners en lokale besturen wegwijs te maken in het bestaand wetgevend kader om met woonwagenbewoners aan de slag te gaan rond enkele heikele thema’s zoals adres, wonen, OCMW en onderwijs. Vanuit de werking van het referentieadres voor woonwagenbewoners in Antwerpen werden heel wat vragen en ervaringen gebundeld om tegemoet te komen aan een gebrek aan kennis omtrent de realiteit van het rondtrekkend leven in België.  

Het webinar is opgevat als een aanvulling op het boek. We gaan in gesprek met enkele actoren die werken met woonwagenbewoners. Zij zullen vertellen over hun ervaringen en expertise. Zo kan jij, geruggesteund door hun getuigenissen en de juridische gids, woonwagenbewoners in kwetsbare situaties optimaal blijven ondersteunen! 

Datum

27 maart 2023, 14u00 - 15u30

Prijs

Gratis

Inschrijven

Inschrijven (t/m zaterdag 25 maart)

 

Ons panel:

Caritas Vlaanderen

Wim Dubois
beheerder doortrekkersterrein Asse
provincie Vlaams-Brabant

Caritas Vlaanderen

Lieve De Visscher
welzijn en samenleven - sociale zorg | woonbegeleider
OCMW Puurs - Sint-Amands

Caritas Vlaanderen

Rik Reusen
beleidsmedewerker Unia

Caritas Vlaanderen

Liselotte Reyntjens
stafmedewerker armoede en sociaal beleid |
project Referentieadressen
Caritas Vlaanderen

Deelnemers aan het webinar krijgen 20% korting op het boek 'Woonwagenbewoners: juridische gids'. 
(Korting wordt toegewezen op basis van de naam.)

Caritas sprak met actoren uit het woonwagenwerk

In gesprek met Cathy Berx, Kathleen Helsen en Leen Apers

Beeld: provincie Antwerpen, Britt Guns

Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen), Kathleen Helsen (Gedeputeerde bevoegd voor Wonen & flankerend onderwijs) en Leen Apers (Dienst Wonen) over de precaire realiteit van woonwagenbewoners en de ruime, huidige maatschappelijk en politieke context vanuit het perspectief van de provincie Antwerpen.

In gesprek met Vince Loots en Joëlle Moers

Caritas Vlaanderen ging in gesprek met terreinbeheerder, Vince Loots en technisch medewerker, Joëlle Moers, van het doortrekkersterrein van Lille over het terreinbeheer en over de identiteit van woonwagenbewoners

In gesprek met Elisa en Leon Tambour

Caritas Vlaanderen ging in gesprek met Elisa en Leon Tambour, pioniers in Vlaanderen wat betreft het referentieadres voor rondtrekkenden over hun vzw Keree Amende en de belangenbehartiging van Roms.

Gerelateerde artikels

Woonwagenbewoners

Caritas Vlaanderen beheert in Antwerpen een referentieadres voor zo’n 250 woonwagenbewoners en werkt ook samen met de provinciale doortrekkersterreinen. Wie verstrekte een referentieadres vóór ons en wie doet dat vandaag naast ons? Kom meer te weten over het project Spelcaravan. We laten bovendien de beheerders van de doortrekkersterreinen en inspirerende actoren in het woonwagenwerk aan het woord.

Roma

Met het project ‘Perspectief wonen’ in Gent ondersteunt Caritas Vlaanderen, in samenwerking met de Stad, voornamelijk Roma en woonwagenbewoners. We laten medewerkers van Stad Gent aan het woord. Bovendien vind je hier de getuigenissen van enkele Roma en projecten die lopen rond het thema 'Roma'.

Perspectief Wonen, Lübecksite Gent

Dit driejarig opvanginitiatief in Gent is een samenwerking tussen het Gentse stadsbestuur en Caritas Vlaanderen. Het project huisvest alleenstaanden en gezinnen die uit precaire mobiele woonomstandigheden komen, en heeft als doel hen goede en stabiele woon- en leefomstandigheden te bieden, die hen in staat stellen een toekomst op te bouwen.