Steun aan individuen en projecten

  Steun aan individuen via een begeleidende dienst of zorginstantie

  Ben jij medewerker bij een begeleidende dienst of zorginstantie en zoek je financiële hulp voor een persoon of gezin die/ dat je begeleidt? Is er geen enkele andere dienst die financieel tussenbeide kan komen? Is de hulp eenmalig nodig? Wij kunnen eventueel tussenkomen om de medische kosten, huurwaarborg, onbetaalde factuur, kosten om zelfstandig te wonen, of andere noden te dekken.

  Steun aan projecten

  Organiseer je met jouw organisatie of school een project dat kansarmoede wil bestrijden of vluchtelingen ondersteunt? Wij kunnen jouw project een financieel duwtje in de rug geven, door fiscale attesten te verlenen aan de schenkers die doneren aan jouw project.

  Noodhulp

  Wanneer er zich een noodsituatie voordoet, vangen wij signalen op vanuit de armoedeorganisaties die wij ondersteunen of vanuit onze partnerorganisaties binnen en buiten het Caritas-netwerk. Wij trachten aan de noden tegemoet te komen door concrete hulpacties op te zetten. Zo boden en bieden wij o.a. hulp bij de overstromingen van juli 2021, tijdens de coronapandemie en aan de getroffenen van de oorlog in Oekraïne.

  VUNDA

  VUNDA Gent is een opvanginitiatief van Caritas Vlaanderen in samenwerking met het bisdom Gent voor alleenstaande kwetsbare zwangere vrouwen of met baby of kinderen, die niet terecht kunnen in de reguliere hulpverlening. We bieden hen noodopvang en ondersteuning.

  Caritas lokaal

  We ondersteunen lokale initiatieven van humanitaire hulp en sociale dienstverlening aan mensen in een kwetsbare situatie, van parochiale en niet-parochiale organisaties. Wil je weten welke voordelen we je kunnen bieden?

Voorbeelden van projecten die we ondersteunen

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon ondersteuning aan van projecten van voorzieningen die hulp verlenen aan kansarmen, op basis van hun gemotiveerde aanvraag. We steunen o.a. initiatieven van gezinsbegeleiding, huisvesting, winteropvang, onthaal en hygiëne, eerstelijnszorg en begeleiding van mensen zonder papieren.

Voorbeelden van individuen die we ondersteunen

Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële hulp aan personen en gezinnen die in uitzonderlijke materiële en/of financiële nood verkeren. Iedere hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op verzoek van een organisatie of voorziening die de persoon/het gezin begeleidt.

  We kregen een aanvraag van Lies*, een jonge mama. Zij had een job aangeboden gekregen, op voorwaarde dat zij kon autorijden. Maar ze kon de som voor de autorijschool niet zelf opbrengen. We hebben het overblijvende deel van de kosten voor onze rekening genomen. Lies slaagde voor haar rijbewijs en heeft de job alsnog gekregen.

  Vzw Homie vroeg onze tussenkomst om Francis*, een dakloze man, de kans te geven om even tot rust te komen en ervoor te zorgen dat hij zich kon kleden om de stap naar een job te wagen. In de goedkeuring van deze steunaanvraag woog zeker de begeleiding door de vzw door.

  We kregen vanuit een pastorale eenheid de vraag om een jonge moeder te ondersteunen bij het betalen van het inschrijfgeld van de universiteit. Omdat de crisissituatie niet echt duidelijk was, hebben we het advies omgebogen naar een goedkeuring voor een renteloze lening. Elke maand stort ze een deel terug. Haar resultaten zijn prima en er is al een vooruitzicht op een vaste job.

  Een gezin dreigde door een ondertussen enorm opgelopen achterstallige waterfactuur te verzanden in financiële problemen. In samenspraak met het OCMW ging het gezin in budgetbegeleiding en namen wij de schuld bij de Watergroep over.

* Wij gebruiken fictieve namen om de privacy te beschermen.
Beelden zijn louter indicatief.

Meer getuigenissen

Projecten Caritas Hulpbetoon in kaart gebracht

Caritas Hulpbetoon steunt projecten van sociale instellingen die gericht zijn op de ondersteuning van kansarmen in onze samenleving. Deze projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Kaart Caritas Hulpbetoon