Caritas Vlaanderen ijvert voor betaalbare, kwaliteitsvolle zorg voor alle ouderen in onze samenleving.

Door toenemende concurrentie, werk- en inkomensonzekerheid, gebrek aan tijd aan wal, blijkt het beroep van binnenschipper niet meer aantrekkelijk. Caritas

Caritas Vlaanderen zoekt, samen met heel wat partners, naar de hefbomen die gezinsondersteuning kan bieden om armoede te helpen bestrijden.

Caritas Vlaanderen beheert in Antwerpen een referentieadres voor zo’n 250 woonwagenbewoners en werkt ook samen met de provinciale doortrekkersterreinen.

Met het project ‘Perspectief wonen’ in Gent ondersteunt Caritas Vlaanderen, in samenwerking met de Stad, voornamelijk Roma en woonwagenbewoners.

Caritas Vlaanderen onderzocht het fenomeen van menstruatiearmoede bij 2608 meisjes en jonge vrouwen in Vlaanderen.

Vooral gezinnen die leven in armoede vinden moeilijk de weg of botsen op drempels in hun zoektocht naar kinderopvang in Vlaanderen.

Armoede vereist een integrale aanpak, wat het meteen complex maakt. Caritas Vlaanderen bekijkt welke rol jeugdhulpverleners hierin kunnen opnemen.

Wat is de lokale beleidsaanpak van dak- en thuislozen in Vlaanderen en in zijn internationale context?