Woonwagenbewoners
Met het project ‘Perspectief wonen’ in Gent ondersteunt Caritas Vlaanderen, in samenwerking met de Stad, voornamelijk Roma en woonwagenbewoners.
Caritas Vlaanderen onderzocht het fenomeen van menstruatie-armoede bij 2608 meisjes en jonge vrouwen in Vlaanderen.
Caritas Vlaanderen kaart de armoedeproblematiek in de residentiële ouderenzorg aan.
Uit een steekproef van Caritas Vlaanderen blijkt hoe moeilijk jongeren uit de jeugdhulp de stap naar zelfstandig wonen kunnen zetten.
Het systeem van persoonsvolgende financiering maakt armoede bij personen met een handicap meer zichtbaar.
Vooral gezinnen die leven in armoede vinden moeilijk de weg of botsen op drempels in hun zoektocht naar kinderopvang in Vlaanderen.
Armoede vereist een integrale aanpak, wat het meteen complex maakt. Caritas Vlaanderen bekijkt welke rol jeugdhulpverleners hierin kunnen opnemen?
Wat is de lokale beleidsaanpak van dak- en thuislozen in Vlaanderen en in zijn internationale context?